Umbo Blog

Posted by: admin Comments: 0

Biznesi jonë ka zgjeruar kapacitetet e saj të prodhimit dhe cilësisë se shërbimeve pas blerjes së makinerisë shtesë “Teltonika GPS Trackers”, këto pajisje janë mundësuar nga projekti “Fuqizimi dhe punësimi i të rinjve, grave dhe grupeve tjera të pa favorizuara në pesë komuna të Kosovës” i financuar nga Bashkimi Evropian i cili zbatohet nga Syri i Vizionit, The Balkan Forum dhe Komuna e Istogut.